Zomertarwe

In het grote oosten van ons land is de teelt van voertarwes het meest belangrijk. Daartoe zoeken we de rassen met de hoogste gezondheid, die ook de hoogste producties mogelijk maken. Quintus is dan de eerste. Daarnaast en tevens met mogelijke bakbestemming zijn er Nobless en Kapitol. Gering beschikbaar is Lennox.

Prijs feb 2021 : 95 - 98 €/100 kg af pakhuis

Zomer- en wintergerst

​Het betere voergerstras voor zandgrond is KWS Irina, tevens met brouwgerstkwaliteit. Stevig, niet lang stro, een gemiddelde afrijping en de hoogste resistentie tegen meeldauw.

Nieuw is de wintergerst, dit jaar KWS Flemming. Zeker in oktober zaaien, heel vroeg te oogsten.


Prijs feb 2021 :  92-95 €/100 kg af pakhuis

Prijs KWS Flemming:  .. €/100 kg af pakhuis

Haver

​WPB Elyann is de standaard voor pelhaver geworden. Een kleine hoeveelheid WPB Isabel is beschikbaar. Voor groenbemesterzaai afwijkende prijs en ras.  Opbrengsten passeren 10 m3 per ha bij goed hl-gewicht mits goed onderhouden. Tevens met een grote hoeveelheid stro.

Prijs feb 2021 : 91- 96 €/ 100 kg af pakhuis

Winterrogge

​Dukato is de grootste rogge, die veelal in een extensief beheer of als grbm wordt geteeld. Vaak zijn er dan beperkingen aan bemesting of onkruidbeheersing. Het graan bedekt in het voorjaar snel de bodem en dat maak eventuele

bewerkingen gemakkelijk. Gezond en met evenveel stro als zaadopbrengst. Bij maximale

bemesting kan 5 ton per ha worden gedorst.

Prijs sept 2020 € 90/100 kg af pakhuis
 

Wintertarwe

​Het huidige areaal is klein en bevindt zich meest op de kleigronden. Op de zandgronden

kan de opbrengst achterblijven bij die van rogge of triticale of ook die van zomertarwe.

Onder de nieuwere rassen is KWS Extase. 

deze heeft bij juiste bemesting de kwaliteit

om bakwaarde te halen.

 

Prijs sept 2020 € 96/100 kg af pakhuis
 

Triticales

​Er zijn winter- en zomertriticales. Bij de wintertriticales presteren de vele buitenlandse rassen minder constant dan in het verleden. De kleinere groep rassen van de

zomervarïeteit moet zich nog bewijzen. Dit jaar is er de al meerdere jaren hier geteelde Tulus voor najaarsinzaai.

 

Prijs sept 2020 € 95/100kg af pakhuis


 

 Contact                                                                                   NL-BIO-01  EU-Landbouw


 Hoge Boeschoterweg 78

 3886 PR Garderen


 Tel     0577 462148
 Mob  06 22508462


info@ekotrak.nl

© 2013 by Ekotrak. All rights reserved