1/1
  • Ekotrak startte in 1983 als dienstverlener voor met name natuurbeschermingsorganisaties. Cultuurgronden in hun bezit werden omgeschakeld naar een (toen nog) ekologisch graan- of graslandbeheer. Er kon een werktuigenpark worden opgebouwd, speciaal gericht op biologische teeltmaatregelen.

  • Via de afzet naar mengvoederfabrikanten kwam er vraag naar (eiwitrijke) veldbonen en (zetmeelrijke) snijmais. Zo konden volwaardige bouwplannen ontstaan op akkers van o.a. Het Geldersch Landschap. Ook voor particuliere telers werd meer en meer gewerkt, vooral in de verzorging, oogst en afzet.

  • Op het eigen bedrijf te Garderen werd vanaf 1988 van de meeste gewassen biologisch uitgangsmateriaal geproduceerd. Aanvankelijk hoorden daar ook graszaden en groenbemesters bij. De zaaigranen worden ook nu nog zelf vermarkt over geheel Nederland.

  • Met werktuigenontwerpers is jarenlang gewerkt aan accessoires en inzetbaarheid van werktuigen voor onkruidbeheersing, met name voor intra-rij wieden en schoffelen.

  • Vanaf 2008 is het loonwerk afgebouwd en hebben we ons verder geprofileerd als groothandel voor biologische zaaigranen. De vermeerdering gebeurt nog steeds op de eigen akkers.

  • De zaaigranen worden in Emmeloord geschoond , gecertificeerd en afgezakt. Levering door Nederland en de buurlanden.Ook via de regionale zaaizaadhandel kunnen we leveren. De prijs franco erf is dan onveranderd.  

 Contact                                                                                   NL-BIO-01  EU-Landbouw


 Hoge Boeschoterweg 78

 3886 PR Garderen


 Tel     0577 462148
 Mob  06 22508462


info@ekotrak.nl

© 2013 by Ekotrak. All rights reserved